Trygghet och otrygghet i vården

2010-08-11 21:47

I en undersökning som försäkringsbolaget if låtit utföra, och som offentliggjordes på tisdagen, säger man bland annat att västernorrlänningarna enligt undersökningen skulle känna sig minst trygga i landet med den vård som erbjuds.
– Det är ett mycket litet material i statistiskt hänseende, som det är svårt dra några klara slutsatser av, kommenterar landstingsdirektör Lars Bolin.

Han påpekar att undersökningen även visar på att 44 procent av västernorrlänningarna känner sig trygg med vården som erbjuds. Så många är det nämligen som angett de två högsta betygen för upplevd trygghet i vården, medan 16 procent i länet angett de två lägsta värdena i undersökningen.
– Med 44 procent ligger vi i mitten bland landstingen när det gäller upplevd trygghet med vården, säger Lars Bolin.
– Variationerna mellan landstingen angående upplevd trygghet är också små, och vi jobbar varje dag för att de som känner sig otrygga i vården ska bli mer trygga, fortsätter han.

Han påpekar vidare att den enda klara slutsats man kan dra av undersökningen är att de som bäst känner till vården – personal inom hälso- och sjukvård – också är de som känner störst trygghet för vården (58 procent i undersökningen) och där det lägsta antalet upplever otrygghet i den (5 procent).
– Det visar på att vi måste bli bättre på att marknadsföra det vi kan för att de som känner otrygghet i vården ska bli trygga hos oss, säger Lars Bolin.

Undersökningen är gjord av YouGov i mars för försäkringsbolaget if:s räkning. 4.068 personer i landet har tillfrågats, därav 195 västernorrlänningar. Hur de som tillfrågats valts ut framgår inte av undersökningen, vilket minskar dess värde rent statistiskt.
Högsta värdet i undersökningen för upplevd trygghet i vården har Kronobergs län med 53 procent – 8 procent i det länet har dock angett att de känner otrygghet. Näst bäst är Västerbottens län med 51 procent trygga – 7 procent otrygga.


Hela undersökningen finns på försäkringsbolaget if:s webbplats

 

Text: Kåge Viklund


Tillbaka till toppen