Turbulensen gav lång debatt

2010-08-11 21:47

Från landstingsfullmäktige

Den turbulens som varit kring och efter sjukhusdirektör Margaretha Rödéns skiljande från sin tjänst och att landstingsdirektör Sara Ekström klev av från sin, gav en lång debatt i fullmäktige i samband med onsdagskvällens debatt kring tre interpellationer kring frågan. Dessutom inleddes fullmäktigemötet med att Ewa Söderberg (S) och Sigbjörn Olofsson lämnade informationer – och att landstingsrevisionen gav styrelsen kritik kring frågan.

Fullmäktige inleddes i vanlig ordning med att det lämnades informationer från landstingsdirektören och från revisionen. Landstingsdirektör Lars Bolin berättade om Mantec-avtalet men dessutom lät man sjukhusdirektören i Sundsvall och Örnsköldsvik, Sigbjörn Olofsson, ge en bild av arbetet med neddragningarna där. Lena Berglund från Sollefteå sjukhus gav en kort beskrivning från deras horisont.
Landstingsrådet Ewa Söderberg (S) berättade vidare om bakgrunden till det som sedan hände i årsskiftet med Rödén och Ekström och skrapade också lite med foten.
– Jag inser att jag borde kallat till ett extra styrelsemöte men jag trodde det räckte med att ringa berörda och informera. Det var ett misstag av mig, erkände hon.

Kritisk revision

Revisionens ordförande Freja Tjernberg kritiserade handläggningen.
– Man har varit sen med information till allmänheten om ändringarna. Man verkar inte ha insett ändringarna skapat frustration och ilska, sa hon och fortsatte:
– Tagna beslut innebär att förtroende för landstinget minskat.
När allt kring frågan behandlades i samband med tre interpellationer frågande Jacomina Beertema (M) efter var fakta man stött sig på fanns. Hon var också kritisk till att inget styrelsemöte hölls och kallade hela händelseförloppet för ”cirkus”.
Ulla Norgren (FP) var ännu skarpare i sin kritik.

Visar arrogans

– Det visar en fruktansvärd arrogans från ledningen. Man tror sig förflyttad till en diktaturstat!
Ewa Söderberg gav sin version av det hela igen vid interpellationsdebatten, som kom att sträcka sig till långt in på kvällen med många ledamöter i talarstolen.
I samband med fullmäktige passade sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson på att be om ursäkt för händelserna kring konsulten Ingmarie Bäcklin, som skiljdes från sin tjänst på grund av tidigare ekonomiska tvivelaktigheter.
Jag visste inget om detta och ber om ursäkt, sa Sigbjörn Olofsson som var den som rekommenderade att hon skulle anställas som konsult.

Skriftlig protest

I samband med fullmäktige lämnade Jacomina Beertema (M) in en skriftlig protest mot att det inte gavs möjligheter för andra att fråga och rätta till uppgifter vid fullmäktigedagens inledande informationer. Presidiet sa nej till den begäran.


Tillbaka till toppen