UMO.se - ungdomsmottagning på nätet

2010-08-11 21:47

Under tisdagen den 18 november lanserades UMO.se - en webbplats som riktar sig till  ungdomar mellan 13 och 25 år, oavsett var i landet de bor. Målsättningen är att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och därigenom nå fler ungdomar.

UMO.se gör det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. På sajten finns också filmer, tester och möjligheter att ställa egna frågor. Även om ungdomsmottagningarna runt om i landet har hundratusentals besökare per år vet man att det samtidigt är många unga, i behov av rådgivning och stöd, som inte söker sig dit. Till exempel var endast 11,5 procent av dem som besökte ungdomsmottagningen förra året killar.

Allt material på UMO.se följer en särskild kvalitetssäkringsprocess i flera led med granskning av externa sakkunniga faktagranskare, UMO:s redaktion, Sjukvårdsrådgivningens medicinske chef samt ett redaktionsråd med personal från ungdomsmottagningar runtom i landet. UMO.se samarbetar även med olika referensgrupper, till exempel med kompetens inom HBT-frågor och ämnet heder samt en grupp som särskilt ska granska det normkritiska perspektivet. Innehållet på sajten ska vara inkluderande samt ha bred tillgänglighet - alla erbjuds möjlighet att känna igen sig och identifiera sig.

 

Mer information finns att hitta på www.umo.se.

UMO.se är framtagen av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och är finansierad av regeringen genom Integrations- och jämställdhetsdepartementet, enligt beslut från Regeringen. Kommuner och landsting står bakom den långsiktiga driften av webbplatsen.


Tillbaka till toppen