Ungdomar och politiker möts

2010-08-11 21:47

Vid ett framtidscafé i Söråkers Folketshus möts ungdomar och politiker för att diskutera de ungas framtid i länet.

Fredag den 13 mars klockan 09.30-15.30 är det framtidscafé i Söråkers Folketshus. Ledande politiker inom kommun och landsting möter ungdomar för att samtala kring vad som är attraktivt och vad som kan bli bättre för ungas möjligheter att leva och verka i Västernorrland.

Stor vikt kommer att läggas vid att tydliggöra ungdomarnas bild av hur det ser ut idag och att ta fram en inspirerande framtidsbild tillsammans. Arrangörer är Landstinget och Kommunförbundet i Västernorrland.

 

För ytterligare information kontakta

Linda Hallgren

Landstinget Västernorrland

073- 270 79 05


Tillbaka till toppen