Unik utbildning i stomivård vid Länssjukhuset Sundsvall

2010-08-11 21:48

Påsar, plattor, ringar och pastor - för stomiopererade finns en uppsjö av specialprodukter – men också en stor osäkerhet för vårdpersonalen som handskas med dem. På grund av detta erbjuds nu en unik utbildning i stomivård vid Sundsvalls sjukhus.

För att öka kunskapen hos personalen håller kirurgkliniken utbildning i stomivård. Att kunna hjälpa patienter med stomier som kommer till sjukhuset ger trygghet och säkerhet både för personalen och för patienten som kanske inte själv kan sköta sin stomi under vårdtiden.

- Detta gäller en stor patientgrupp och stomier blir allt vanligare, säger Rosemarie Christmansson, stomiterapeut och en av initiativtagarna till utbildningen.

Liknande utbildningar har tidigare endast erbjudits på Danderyds sjukhus, men då alla kompetenser finns på Sundsvalls sjukhus väcktes idén om att själva anordna utbildningen.

- Våra egna specialister föreläser och det kommer att handla om allt från operationsteknik till materialpresentation, säger Marita Nyberg, specialistsjuksköterska och initiativtagare nr 2 till utbildningen.

Utbildningen som nu pågår kommer att ge möjlighet till förskrivningsrätt på stomihjälpmedel enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Fakta:
Stomi kommer från grekiskan och är namnet för mun eller öppning. I detta  sammanhang är stomi en kirurgiskt konstruerad konstgjord tarmöppning på bukväggen. Idag är det också vanligt att man kirurgiskt skapar en reservoar placerad antingen i bäckenbotten, en bäckenreservoar, eller i bukens främre del, en kocks reservoar.

På Sundsvalls sjukhus genomförs cirka 100 stomioperationer/år. I Sverige räknar man med att 30 000 personer har någon form av stomi. Anledningen till stomioperation kan vara cancer i tarmen, inflammatorisk tarmsjukdom, medfödda missbildningar, neurologiska sjukdomar eller olyckor.

För ytterligare information, kontakta:
Marita Nyberg, tfn 070-3562028


Tillbaka till toppen