Uppdaterade Ebolarekommendationer

2014-08-11 11:42

Det pågår sedan en tid ett utbrott av Ebola i Västafrika. Inget importfall har ännu (början av augusti) setts till i Europa, och risken för en spridning till Sverige bedöms fortsatt som mycket liten.

Utbrottet väcker dock många frågor hos allmänhet och inom sjukvård.

Socialstyrelsen har nyligen uppdaterat rekommendationer kring Ebola och hur eventuella importerade patienter ska kunna tas om hand på ett bra och säkert sätt.

 

Ytterligare information från Folkhälsomyndigheten finns här:

Frågor och svar om ebola

Ebola i Västafrika

Sjukdomsinformation

 


Tillbaka till toppen