Uppdrag: Hur blir Länssjukhuset befolkningens sjukhus?

2010-08-11 21:47

Uppdrag till studenter i projekt Kreativ 24

 

Det är det uppdrag studenter som deltar i Mittuniversitetets projekt Kreativ 24 fått från Landstinget Västernorrland.


Den 20-21 november är studenter från Sundsvall, Östersund och Trondheim engagerade i ett kreativt affärsutvecklingsprojekt,  Kreativ 24, arrangerat av Mittuniversitetet.

Studenterna har olika studieinriktning och är från olika campus. Deras uppdrag är att lösa ett skarpt affärsutvecklingsuppdrag under 24 timmar.

Uppdragen kommer från olika företag och organisationer i vår region. Studenterna är uppdelade i team och till Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand kommer två team om vardera fem deltagare.

Underrubrikerna till uppdraget från Länssjukhuset:

  • Hur attrahera ny personal?
  • Hur vidga kontaktvägarna till allmänheten?
  • Hur göra miljön i väntrummen trevligare?
  • Hur ska sjukvården möta morgondagens patienter?
  • Hur ska sjukvården nå ut med information om egenvård?
  • Hur kan sjukhuset utveckla samarbete med andra aktörer, typ organisationer, föreningar, företag, universitet med flera?

Studenterna hälsades välkomna

Sjukhusdirektör Margaretha Rödén hälsade studenterna välkomna vid lunchtid den 20 november. 

- Det är jättespännande att låta unga studenter se på vår verksamhet med nya ögon och jag hoppas och tror att det kommer fram många kreativa förslag som sjukhuset kan dra nytta av i sitt fortsatta förbättringsarbete, sa Margareta Rödén.


Tillbaka till toppen