Uppmärksamhet på botulism!

2013-06-26 15:33

Socialstyrelsen meddelar att ett laboratoriebekräftat fall av botulism efter förtäring av varmrökt sik på midsommarafton inträffat i landet.

Fisken är importerad från Kanada, rökt i Nacka, förpackad i Stockholm samt inköpt och förtärd i Östergötland. Försäljningen skedde från en ambulerande fiskbil, som ännu inte kunnat spåras och vars rutt alltså inte är känd.

Den aktuella patienten insjuknade på midsommardagen med yrsel, synrubbningar och andnöd och fick föras till sjukhus för respiratorvård och behandling med antitoxin. Personen i fråga är nu på bättringsvägen.

Hälso- och sjukvården uppmanas till uppmärksamhet på symptom på botulism hos ytterligare personer. De huvudsakliga symtomen vid klassisk botulism är:

  • illamående, kräkningar, diarré (ibland förstoppning)
  • allmän sjukdomskänsla, yrsel, trötthet, muntorrhet
  • ögonmuskelförlamning som kan leda till synstörning, dubbelseende
  • halsont, talsvårigheter
  • efter hand andningsförlamning

 

Mer information om botulism finns på Smittskyddsinstitutets hemsida.

Smittskyddsinstitutet.


Tillbaka till toppen