Uppstartsmöte i EU-projektet CINERGY

2011-02-17 08:39

Den 14-15 februari hade det nystartade EU-projektet CINERGY kick-off i Sundsvall. På konferensen deltog partners från Sverige, Finland, Nordirland och Norge.

{DynamicContent:ImageGallery}

Det var engagerade deltagare som anlände till Sundsvalls konferenscenter måndagen den 14 februari. Framför sig hade de en tvådagars uppstartskonferens för EU-projektet CINERGY. Gun Enquist-Öhman, ordförande i utskottet för internationellt och kultur, och Håkan Larsson, tf. utvecklingsdirektör, välkomnade alla till Sundsvall och till början av ett spännande samarbetsprojekt.

Landstinget Västernorrland är huvudansvarig

CINERGY står för Creative Industries Network Enables Regional Growth, ungefärligt översatt ”Nätverk för kreativa näringar möjliggör regional tillväxt”. Totalt ingår åtta partners i projektet som pågår till och med 2013. Från Sverige och Västernorrland deltar Landstinget Västernorrland som huvudansvarig tillsammans med ALMI företagspartner och Powerhouse Kramfors kommun.

Under konferensdagarna diskuterades många olika frågor, allt från ekonomi till projektstruktur, arbetssätt och webbsidor. För att ge deltagarna en liten inblick i Västernorrlands kreativa näringar bjöds deltagarna också in till studiebesök på Design i Västernorrland och Mittuniversitetets institutioner för industridesign och medie- och kommunikationsvetenskap.

CINERGY – ett transnationellt projekt

CINERGY-projektet är en del av Norra Periferiprogrammet, ett transnationellt samarbetsprogram som ska stärka de nordliga regionerna i Europa och utveckla dess ekonomiska, sociala och miljömässiga möjligheter.

Målet med projektet är att:

  • Ta fram bra redskap och metoder för att underlätta för samverkan mellan kreativa näringar och traditionellt företagande
  • Skapa nya eller bygga vidare på existerade företags- och innovationsstöd och mäklarfunktioner för denna samverkan
  • Öka kompetensen och förändra attityder

Genom att kombinera kunskaper från den kreativa och kulturella sektorn med kunskaper från den traditionell industrin är förhoppningen att projektet ska stärka konkurrensen, utveckla nya produkter och tjänster, locka nya kunder och i slutändan skapa fler arbetstillfällen även inom den traditionella industrin

Vill du veta mer om CINERGY-projektet? Kontakta gärna:

Gudrun Lindberg, projektkoordinator
070-190 44 14
gudrun.lindberg@rvn.se

Ilona Novak, financial manager
070-562 33 08
ilona.novak@rvn.se


Tillbaka till toppen