Utbilda dig till diplomerad tobaksavvänjare

2010-08-11 21:47

Nu har du chansen att bli en diplomerad tobaksavvänjare enligt standarden från Yrkesföreningar mot Tobak. Välkommen till en utbildning om Tobaksavvänjning!

Tid:
29-30 oktober 2009 samt 27 maj 2010

Plats: Österåsens Hälsohem, Sollefteå, Västernorrlands län

Sista anmälningsdag: 16 oktober 2009 (bindande anmälan)

Utbildningen är kostnadsfri för anställd personal inom Primärvården Västernorrland men vi har ett begränsat antal platser.

För privatpersoner och övrig personal är kostnaden 6 400 kronor per person.

Vill du veta mer kan du kontakta:

Gunnel Granström, gunnel.granstrom@rvn.se
Iwona Jacobsson,   iwona.jacobsson@rvn.se

 

Läs mer:  Inbjudan.doc   

               Program tobaksavvänjningsutbildning.doc


Tillbaka till toppen