Utbildning: Konsekvenser av att köpa och sälja sex

2013-09-06 13:21

Syftet med dagen är att väcka frågan ur ett infektionsperspektiv, visa på konsekvenserna av att sälja sex samt sprida kunskap för att i sin yrkesroll våga se, våga fråga och bemöta personer som köper och säljer sex på ett professionellt sätt.

Målgrupp: personal inom hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningen, elevhälsan, studenthälsan och socialtjänsten i Västernorrlands län.

När: 30 oktober 2013, kl 08.45 – 16.30
Var: Hotell Höga kusten, lokal ”Höga kusten”

Anmälan: senast 15 oktober
OBS! Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna jämt över länet och verksamheterna. Under vecka 42 skickas information om platsfördelning ut. Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika. Ej avbokad plats kommer att debiteras en administrativ avgift på 500 kr så kom ihåg att registrera dig vid ankomst!

För ev. frågor kontakta:
Maria Lindgren, projektledare Kunskapsnätverket hiv/STI Norr
Tel: 063-14 24 68 eller 070-590 05 07 E-mejl: maria.a.lindgren@jll.se

Varmt välkomna

Här kan du läsa hela inbjudan

Här kan du anmäla dig via formulär


 


Tillbaka till toppen