Utredning haussar en enda norregion

2010-08-11 21:47

Även om Swecos utredning för Kammarkollegiets räkning om regionindelning i Norrland inte ska ge något förslag på vilken indelning som ska väljas, visar den med önskvärd tydlighet att det alternativ som den anser bäst uppfyller Ansvarskommitténs kriterier – och därmed är bäst – är en gemensam region för hela Norrland, alltså med fyra län.

Utredningen offentliggjordes onsdag den 16 september.

I den har man noggrant gått igenom de fem alternativ som finns.

I uppdraget har inte ingått att lägga förslag på annan indelning.

Alternativ ett är hela Norrland, alternativ två en region med tre län (Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland).

Alternativ tre är ett där Sundsvalls och Ånge kommuner tagits bort ur Västernorrland men Norrbotten och Västerbotten ingår, och alternativ fyra är ett där Timrå, Sundsvalls och Ånge kommuner tagit bort från Västernorrland.

Det femte alternativet – som kallas Mitt-Sverige i utredningen – är det med Jämtlands län samt Ånge och Sundsvalls kommuner från Västernorrland.

 

Karta över Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

 

Den utredning som gjorts för Kammarkollegiets räkning förespråkar en region för Norrland.

 

 

Befolkningsunderlag
När det gäller befolkningsunderlag, där Ansvarskommitténs kriterium är minst en halv miljon innevånare i regionen, uppfyller alla utom Mitt-Sverige kriteriet.

Samtidigt visas i utredningen att när det gäller befolkningstrenden framöver är det bara Västerbottens län som väntas gå plus.

Alternativen med delat Västernorrland kan då upplevas ligga nära gränsen. I de regionförslagen fanns i årsskiftet så pass få som 646.000 respektive 628.000 innevånare.

När det gäller kriteriet om sammanhållna arbetsmarknadsregioner konstateras att bara de två första alternativen uppfyller det.

Helt eller delat?
Utredningen konstaterar att för hälso- och sjukvården i Norrland spelar frågan om Västernorrland blir helt eller delat en avgörande roll för hela regionen.

Därför påpekar man att de två första alternativen är de starka som ger möjligheter till förbättring. De övriga skapar alla en rad frågor om problem som måste lösas.

Utredningen konstaterar dessutom att det inte finns en tydlig gemensam identitet att bygga på i Norrland.

Man konstaterar att alla fem alternativen kan betraktas enbart som administrativa regioner.

Det enda området med en gemensam identitet bedömer man vara Jämtland.

Starkaste alternativet
I den sammanfattande analysen i rapporten från Sweco konstateras för varje kriteriedel att alternativet med en region för hela Norrland är det starkaste alternativet.

På sjukvårdområdet varnar man till och med för att Mitt-Sverige-alternativet kan leda till en överkapacitet i den regionen.

Rapporten säger också att när det gäller ekonomin är en regionetablering i Norrland något som ger möjlighet till en nystart för en ekonomisk balans.

Förutsättningen är dock även här en större region, alltså alternativen ett och två.

Rapporten går nu på en snabbremiss, där Landstinget Västernorrland till exempel säger sitt om den vid ett extra fullmäktige redan den 29 september.

 

Text: Kåge Wiklund

 


Tillbaka till toppen