Utvecklade Norrtågskommunikationer knyter ihop länet

2012-07-31 10:23

Den 1 augusti 2012 är startpunkt för regional tågtrafik sträckan Sundsvall -Umeå. Den utvecklade tågkommunikationen kommer att betyda mycket för länet 
och dess invånare. Länet knyts ihop. Kommunikationerna kommer på sikt att bidra 
till regional utveckling och ökad tillväxt.
 

För länsinvånarna bidrar förbättrade kommunikationer till ökade möjligheter i form av 
förstorad arbetsmarknad och enklare tillgång till kultur och fritid. 
Förbättrade tågkommunikationer kommer även att innebära att turister kan ta del av 
länet på ett nytt sätt.

Den 1 augusti, med start från Sundsvalls järnvägsstation kl 05.50 och fortsättningsvis längs med banans stationer, kliver representanter för samtliga partier som finns representerade i landstingsfullmäktige på tåget mot Örnsköldsviks centralstation. Detta för att uppmärksamma den viktiga utvecklingen av länets tågtrafik.

Resan avslutas samma dag med en pressträff tillsammans med Kollektiv-trafikmyndigheten.
Tillbaka till toppen