Utvecklingsprojekt har gett bättre flyt i vården

2011-11-23 16:14

 

För ett och ett halvt år sedan skickades patienter vidare till andra vårdinrättningar på grund av att ortopedkliniken inte kunde hålla vårdgarantin. Tack vare ett omfattande utvecklingsarbete har man nu lyckats vända utvecklingen.

De opererande verksamheterna på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand har tack vare ett omfattande förbättrings- och utvecklingsarbete kunnat öka produktionen under perioden januari-september 2011 med 14 procent, jämfört med samma period förra året, och det utan att det behövdes tillföras några extra medel.

Utvecklingsprojektet har skett i samarbete med både Sveriges Kommuner och Landsting och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Flera olika yrkesgrupper och avdelningar på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand har deltagit i utvecklingsarbetet som redan lett till många förbättringar.
 
– Vi har fått många vinster av förbättringsarbetet. Vi har fått nöjdare patienter, vi har ökat produktionen, väntelistan till ortopedisk dagvård har minskat, antalet strykningar på själva operationsdagen har minskat och vi lever nu bättre upp till vårdgarantin, berättar Anna Palm, överläkare på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.
 
Hör henne berätta om det framgångsrika utvecklingsarbetet i filmen ovan.

Slutrapport - Bättre flyt i opererande verksamheter III (pdf)


Tillbaka till toppen