Vaccination i början av oktober

2010-08-11 21:47

Det kan bli först i början av oktober som vaccineringen mot den nya influensan A(H1N1) kan komma igång. Det berättade smittskyddsläkare Hans Boman i samband med upptaktsmötet för cheferna inom Primärvården.
 
Smittskyddsläkare Hans Boman informerar chefer inom Primärvården

 

–Redan vecka 38 i mitten av september börjar tillverkaren distribuera vaccinet till Sverige. Det är dock inte godkänt då och blir det inom EU först i mitten av oktober, men troligen kan Läkemedelsverket godkänna det tidigare för Sverige, förklarade han.

Han hade rykande färska uppgifter efter att dagen innan varit på ett möte på riksplanet. Han kunde till exempel berätta att vaccinet först levereras från tillverkaren till ett centrallager på  hemlig ort i  Sverige. Därifrån levereras det sedan ut till landstingen, där varje landsting har en central. Precis var den ska ligga i Västernorrland är inte helt klart.

Mitten september

Leveransen till Sverige börjar alltså redan i mitten av september, men vaccinationen i landet startar alltså först några veckor senare. Från veckan 40 (månadsskiftet) levereras 20.000 doser i veckan till Västernorrland och det ökar till 30.000 doser i veckan från slutet av oktober. Leverans av vaccindoser ska ske ända till vecka 5 nästa år (början av februari).

Ganska måttligt

Hans Boman berättade att uppfattningen på central nivå är att influensan tar fart mot slutet av september. Hittills har omkring 200.000 drabbats i världen, varav hälften på de amerikanska kontinenterna. Influensan har sedan passerat Australien, Nya Zeeland och Oceanien – där man ju haft vinter och är på väg mot vår – och räknat utifrån hur det varit där kan man för svenska förhållanden tala om 1800-2000 som behöver sjukhusvård, runt 450 som behöver intensivvård och 40-70 dödsfall under influensaepidemin.

–Det är en ganska måttlig påverkan, vilket ger en viss tröst, menade Hans Boman.

Kåge Wiklund
Ledningsstaben Information


Tillbaka till toppen