Val till styrelse och nämnder

2014-11-27 17:23

Vid landstingsfullmäktiges möte idag valdes Elisabet Strömqvist (S) till ordförande i Landstingsstyrelsen. Till ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden valdes Ewa Back (S) och Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens ordförande blev Linnéa Stenklyft (S).

Vid dagens möte i Landstingsfullmäktige genomfördes val av ledamöter till landstingets politiska ledning. Nedan presenteras namnen på ledamöterna i Landstingsstyrelse, Hälso- och sjukvårdsnämn samt Folkhälso-, primärvårds och tandvårdnämnden.

Ledamöter i Landstingsstyrelsen

Elisabet Strömqvist (S) ordförande
Erik Lövgren (S) vice ordförande
Christina Nordenö (S)
Christer Sonidsson (S)
Johanna Bergsten (S)
Jan-Olov Häggström (S)
Åsa Sjödén (S)
Hans Backlund (S)
Lars-Gunnar Hultin (V)
Annicka Burman (V)
Eva Andersson (MP)
Per Wahlberg (M)
Bengt Sörlin (M)
Hans Hedlund (C)
Ingeborg Wiksten (FP)
Mona Hammarstedt (KD)
Mats Hellhoff (SD)

Ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ewa Back (S) ordförande
Annicka Burman (V) vice ordförande
Andreas Sjölander (S)
Karin Nordin (S)
Lars Åström (S)
Susanne Lindahl (S)
Sven-Åke Sjödin (S)
Kenneth Challis (V)
Stig Grip (M)
Helén Östmar-Rosdahl (M)
Roger Byström (C)
Sarah Karlsson (FP)
Daniel Engström (SD)

Ledamöter i Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden

Linnéa Stenklyft (S) ordförande
Gunnar Fors (V) vice ordförande
Per-Arne Frisk (S)
Ulla-Britt Lagergren (S)
Stefan Dahl (S)
Petra Norberg (S)
Anders Snäll (S)
Myriam Estrella-Näslund (MP)
Ali El-Najjar (M)
Sigge Tjernlund (M)
Ingemar Jonsson (C)
Erica Markusson (FP)
Christina Vallsten (SD)


Ledamöter för övriga grupperingar finns på lvn.se så snart förtroendemannaregistret uppdaterats.


Tillbaka till toppen