Välja rätt och välja bort

2010-08-11 21:47

Prioriteringsarbetet har startat i länet.

Foto på Landstingsöverläkare Per Skude och HSD:s ordförande Elisabeth Strömquist vid temadagen om prioritering.

Landstingsöverläkare Per Skude och HSD:s ordförande Elisabeth Strömquist vid temadagen om prioritering.

– Prioritering är att ta vara på de möjligheter som strömmar mot oss. Det är svårt att veta vad som kommer, men vi måste skaffa oss en prioriteringsgrund för kommande nyheter.

Så beskrev landstingsöverläkare Per Skude det prioriteringsarbete som startat i Landstinget Västernorrland. Det handlar om att i en öppen dialog mellan alla inblandade diskutera vad som ska ingå i det allmänna åtagandet och vad som inte ska göra det när det gäller landstingets verksamhet.

Bakom ligger att det går att göra allt mera men att utvecklingen går snabbare än vad resurserna ökar. Efterfrågan och förväntningarna på vården ökar och människorna lever längre och behöver mer vård men resurserna ökar inte i motsvarande omfattning. Då måste man lämna principen ”allt åt alla” och istället gå till ”utvalt åt alla”.

I början av processen
– Men vi är bara i början av processen, förklarade Per Skude i samband med den temaförmiddag som Landstinget Västernorrlands fullmäktige genomförde fredagen den 13 februari.
– Därför finns ingen prioriteringslista än, påpekade han.
I Östergötland var man ju tidigt ute med en sådan, vilket väckte häftig debatt. Men där är man alltså ännu inte i Västernorrland.
En rangordning måste ske, enligt Per Skude, av vad som är det mest ändamålsenliga, utifrån 

  • metoder vi förfogar över i dag.
  • de metoder som snart kommer att finnas.
  • de metoder som inte längre fyller våra krav och bör sorteras ut.

– Vi blir dock lätt hemmablinda och ”gör som vi alltid gjort”, påpekade han.

Måste omfatta alla

Han ansåg också att det måste diskuterats om sådant som man bestämmer det allmänna inte ska syssla med, ska utföras av andra eller av landstinget men mot full betalning.
– Det viktiga är också att fördelning och prioritering måste omfatta landstingets alla verksamheter, slog han fast.

Elisabeth Strömquist (s), ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen – vilken fått uppdraget att föreslå en prioriteringsmodell – berättade i sina inledningsord till temahalvdagen att man sneglar mot det som kallas Västerbottensmodellen. Hon menade också att det är viktigt att det blir ett ”ordnat införande” av prioriteringsprinciperna – ett sätt att kalla det som andra talade om som ”inte vara för het på gröten”.

 

Text och foto: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen