Välkommen till invigning av solcellsanläggning

2010-10-22 15:40

- Sollefteå sjukhus den 29 oktober

När Sollefteå sjukhus skulle lösa problemet med höga inomhustemperaturer på sommaren visade det sig att solen inte bara var problemet utan även stod för lösningen.

Under sommaren och hösten har en fast solavskärmning med 1 300 integrerade solcellslameller monterats på de södra fasaderna av sjukhuset. På ovansidan av varje lamell sitter solceller som tar tillvara solljuset och omvandlar det till elenergi. Lamellerna är seriekopplade i sex slingor som alla kopplats in på sjukhusets elnät.

Under en varm högsommardag sänker solavskärmningen på Sollefteå sjukhus inomhustemperaturen med cirka 1,5 - 2,5 grader och minskar därmed behovet av ytterligare kylning markant. En solig dag producerar systemet en toppeffekt av cirka 50 kW, vilket motsvarar en förväntad årsproduktionen av cirka 40.000 kWh el.

Nu vill vi bjuda in dig på invigningen av den nya solcellsanläggningen!

Datum:

Fredagen den 29 oktober

Plats:

Sollefteå sjukhus

Program:

11.00 Invigning i entrén.
Medverkan av Elisabet Strömqvist och Linnea Stenklyft.

11.15-11.45 Guidad tur och förevisning av anläggningen.
Jan Lindberg, energicontroller.

11.45-12.45 Lunch i matsalen.
Dagens rätt 77 kr, lättlunch 65 kr.

13.00-14.00 Solenergin på väg mot genombrott.
Det senaste inom solel, solvärme, teknik och lönsamhet. Föredrag med Lars Andrén i Blå rummet, Skärvstagården.

Föredraget är kostnadsfritt.

Alla hälsas välkomna!


Tillbaka till toppen