Vänortsbesök från landstinget i Somogy, Ungern

2011-05-26 08:54

Den 25-27 maj träffas ledande politiker och tjänstemän från landstinget i Somogy, Ungern, och från Västernorrland i länet. De två landstinget har samarbetat i över 20 år och under denna tid har flera projekt genomförts och utbytet av erfarenheter och lärdomar har varit stort.

Landstinget Västernorrland har samarbetat med Somogy län i Ungern sedan 1989-1990. Samarbetet har gjort att ledande politiker och tjänstemän i Västernorrland och Somogy årligen har besökt varandras län för att lära, men också för att inspireras av varandra.

Under nuvarande besök ska samarbetet följas upp och deltagarna ska planera för hur det fortsatta samarbetet mellan Västernorrland och Somogy län ska se ut. Under besöket kommer också landstinget att presentera sitt arbete inom e-hälsa, miljö och energi, utbildning och kultur med syfte att hitta nya samarbetsområden.

Vänortssamarbetet mellan Somogy och Västernorrland har skett på många områden, bland annat inom sjukvård och folkhälsa, kultur, utbildning, ungdomspolitik och offentlig förvaltning. Samarbetet har utvecklats från erfarenhetsutbyten till gemensamma resultatinriktade, EU-finansierade projekt för medborgare i Somogy och Västernorrland. Alla projekt och samarbeten är i övrigt finansieras av EU medel.


Tillbaka till toppen