Väntetiderna i vården minskar långsamt

2010-08-11 21:48

Nya siffror visar att antalet patienter som väntar på planerad vård minskat

Ett år efter vårdgarantins införande visar siffror att antalet patienter som väntar på planerad vård minskat. Det kan man utläsa i en uppföljningsrapport gjord av Sveriges kommuner och Landsting. Rapporten visar också att tre av fyra patienter får vård inom vårdgarantins gränser.

I juni, juli och augusti steg antalet väntande patienter, men den ökningen avstannade relativt snabbt och de flesta verksamheter har under hösten kunnat arbeta bort ökningen efter sommaren.

Rapporteringsfrekvensen har förbättrats under föregående år men kan skifta från mätning till mätning. Orsaker till problem med rapportering kan vara till exempel byte av patientadministrativt system, tillfälliga tekniska problem eller den mänskliga faktorn.

Från början var det väntetiderna till 23 behandlingar inom åtta specialiteter som landstingen följde. Rapporteringen har under hösten 2006 utökats med att gälla ytterligare ett 20-tal behandlingar, samt mottagningsbesök inom handkirurgi, neurokirurgi, endokrinologi, onkologi och specialiserad smärtverksamhet. I april 2007 kommer en analys av väntetidsläget även för dessa områden att publiceras.

Läs mer om rapporten på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Läs rapporten här (pdf-fil)

Läs mer om vårdgarantin på Landstinget Västernorrlands webbplats


Tillbaka till toppen