Vaccinera dig eller ditt barn mot mässling om du ska resa utomlands

2011-06-17 15:40

Flera europeiska länder rapporterar för närvarande större eller mindre mässlingsutbrott. Mest drabbat är Frankrike där drygt 7 500 fall anmäldes under årets tre första månader. Även i Danmark pågår ett utbrott med över 70 fall rapporterade hittills.

Andra länder med pågående utbrott är Bulgarien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Serbien, Turkiet, Makedonien och Storbritannien. Sedan årsskiftet har även 17 fall konstaterats i Sverige, de flesta smittade utomlands. Inga fall har hittills anmälts i Västernorrland.

Rekommendationer från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen

Om ditt barn är ovaccinerat och äldre än 9 månader bör det vaccineras mot mässling vid utlandsresa (normalt ges vaccin på BVC vid 12–18 månaders ålder).

Observera att barn som vaccineras med MPR före 12 månaders ålder även måste vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder! Barnhälsovården har nyligen fått information om detta direkt från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen.

Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller vaccinerats med två doser bör se till att bli vaccinerade inför en utlandsresa. (Mässlingsvaccination infördes i barnvaccinationsprogrammet i Sverige 1982.)

Det vaccin som skall användas är Priorix, som är ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Rent mässlingsvaccin finns inte tillgängligt i Sverige.

Mycket smittsamt

Mässling är en av de mest smittsamma infektioner som finns. Den är luftburen och kan drabba både barn och vuxna. Om du misstänker att du har mässling kan du kontakta Infektionskliniken eller barnkliniken direkt per telefon. Eftersom smittsamheten är så hög är det inte lämpligt att man som patient sitter i ett väntrum på en vårdcentral eller läkarmottagning.

Tiden mellan smitta och insjuknande är omkring tio dygn. Symtomen är feber, snuva och hosta de första dagarna. Därefter uppkommer utslag på kroppen och irritation i ögonen. Det finns ingen behandling mot själva sjukdomen. Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation.  


Tillbaka till toppen