Våra stora miljösatsningar 2015-2019

2015-01-08 15:40

Är du nyfiken på hur vi går vidare med miljö- och energiarbetet? Nu finns den nya miljö- och energiplanen för 2015-2019 på webben.

Erfarenheterna från miljö- och energiplanen 2010–2014 ligger till grund för
målen i denna uppdaterade plan.

De stora satsningarna handlar om att

  • öka andelen egenproducerad förnybar energi
  • minska mängden avfall
  • och att miljöcertifiera hela landstinget till 2016

I planen ingår också att införa intern klimatkompensation inom fler områden i
verksamheten. Intern klimatkompensation av tjänsteresor har gett bra resultat under de gångna två åren. 

Till miljö- och energiplan 2015-2019


Tillbaka till toppen