Vårdcentralen Centrum och Gullänget har verksamhetsplanering 26-27 april

2010-08-11 21:48Akuta sjukdomsfall hänvisas under den tiden till Vårdcentralen Centrum.

Alla besök på vårdcentralen bör föregås av telefonkontakt med Mottagningssköterska

tfn: 0660- 898 90 mellan kl. 08.00-16.30


Tillbaka till toppen