Vårdkontakter via webben - piloternas erfarenheter

2010-08-11 21:47

Internet ger allt fler möjligheter till kontakter mellan vården och medborgarna. Nu testas e-tjänsten ”Mina vårdkontakter” i Ånge och på öronkliniken på Länssjukhuset. En säker väg för snabba kontakter, frågor och tjänster.

– Tidigare fick vi många receptförfrågningar och vaccinationskontakter via telefon. Nu kan dessa i stället gå via ”Mina vårdkontakter”, vilket underlättar arbetet och ger större tillgänglighet, vilket är bra både för patienterna och oss, säger Annsofi Hagemo, distriktsköterska på Ånge Vårdcentral.


Annsofi Hagemo.jpg
Distriktsköterskan Annsofi Hagemo uppskattar
att det nya systemet ger ökad tillgänglighet till
Ånge Vårdcentral.

Ökad säkerhet

Patienterna i Ånge kommun deltar nu i en pilotstudie för utökad användning av Internet. För det mesta handlar det om receptbeställningar. För att tjänsten ska fungera krävs att patienten har en given läkare och ett tidigare föreskrivet recept. Förut kunde receptförnyelse göras via vanlig e-post men genom den nya speciella inloggningen förbättras säkerheten.

Önska besökstid

Av- eller ombokning av tid går att göra via ”Mina vårdkontakter”. Det går även att önska en besökstid. Nya tider bokas däremot via sjuksköterskan.

Sekreterarna är ”portvakt"

På vårdcentralen är det de tre medicinska sekreterarna som tar emot e-post från invånarna.

– Vi kontrollerar inkommande e-post flera gånger om dagen och sänder vidare till behörig sjuksköterska, läkare eller annan vårdgivare, säger Anna-Karin Åberg.

Medicinska sekreterare.jpg
De tre medicinska sekreterarna på Ånge Vårdcentral
som arbetar med ”Mina vårdkontakter” är från vänster:
Gunvor Karlsson, Anna-Karin Åberg och Carina
Eklid.

Smidigare kontakter

– Tidigare har vi haft e-recept men nu är det säkrare och går smidigare genom ”Mina vårdkontakter”. Det fungerar som en direktkontakt, förklarar hon.

Eva Renstorp är verksamhetschef på Ånge Vårdcentral och ser ökningen av antalet kontakter.
– Det fungerar bra överlag, säger hon.

Väl beprövatEva Hjertsén.jpg

– Systemet är ju väl beprövat och är jättebra för våra patienter, säger distriktsläkare Eva Hjertsén.

Mitt i natten eller när patienten så önskar går det att kontakta vården för den som är ansluten till en vårdmottagning. Det enda som krävs är ett konto, som går att logga in till kostnadsfritt med e-legitimation.

– ”Mina vårdkontakter” underlättar definitivt för våra patienter, säger distriktsläkare Eva Hjertsén.

Fördelar för patienter

På öronkliniken på Länssjukhuset har alla patienter som tillskrivits fått information om möjligheten till kontakt via Internet.
– Inom några månader kommer det säkert att användas mer när patienterna önskar kontakt. Vi ser fördelarna och kommer givetvis att fortsätta, säger enhetschef Kristina Gullersbo.

SMS påminner

– Verktyget är praktiskt och det går även att följa hur långt ett ärende kommit. Våra patienter kan även få extra service med en påminnelse via SMS inför ett besök, avslutar hon

Text och bild: Barbro Nilsson

 

 Fakta om 'Mina Vårdkontakter':

  • En nationell E-tjänst. 
    Support finns tillgänglig på tfn 08-123 135 25.
  • Startade i Stockholms läns landsting och har snabbt spridit sig inom landet. 

  • I dag är tolv landsting anslutna och fler beräknas tillkomma.
  • Under augusti månad i år fanns 250.000 registrerade invånare. 
  • Dagligen använder sig cirka 500 personer av tjänsten. 
  • Hittills är det flest kvinnor (63 procent) som använder tjänsten. 
  • I åldrarna 36-64 finns de flesta användarna, men även de över 65 år använder ”Mina vårdkontakter”. 
  • Även privata vårdcentraler kan anslutas till E-tjänsten.

  Länk
  www.lvn.se/minavardkontakter 

 

 

 

 

 


Tillbaka till toppen