Vårdval Västernorrland – ökad valfrihet i primärvården

2010-08-11 21:47

Det ska bli fritt för externa vårdgivare att starta en vårdcentral i Västernorrland så länge de uppfyller grundläggande kraven. Det beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde idag.

Från den 1 januari 2010 får alltså nya vårdgivare rätt att bedriva primärvård i länet och varje patient får också rätt att fritt välja vårdcentral. Syftet är att öka patienternas valfrihet och underlätta för nya vårdgivare att etablera sig med offentlig ersättning.

– Vi har arbetat fram en modell för det fria vårdvalet som vi tror ska passa Västernorrland. Vår förhoppning är att det ska säkra vården i inlandet så långt det är möjligt, säger Susanne Sundqvist (V) primärvårdsansvarig politiker.

Grundläggande krav måste uppfyllas

Varje vårdcentral har ansvar för att de patienter som så önskar får välja en fast vårdkontakt och man ska erbjuda hemsjukvård med mera. Såväl allmänspecialister som andra specialister ska kunna vara anställda vid vårdcentralen.

De vårdgivare som blir godkända – landstingets egen primärvård och andra – måste leva upp till de krav som ställs. Vårdcentralerna kommer att få ett basuppdrag men det kan tillkomma tilläggsuppdrag. Vårdcentraler ska inte, utom i särskilt angivna situationer, kunna neka medborgare som vill lista sig på vårdcentralen.

Vilka krav som kommer att ställas på de externa vårdgivarna är upp till varje landsting. I Västernorrland kommer det att tas fram en regelbok för uppdraget.

Medborgarna ska få fakta som hjälp i sitt val

Hur vårdcentralerna bedriver sin verksamhet ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. Landstinget ska sedan redovisa resultaten så att det kan vara till hjälp för medborgarna i deras val av vårdcentral.

Mer information om Vårdval Västernorrland finns på lvn.se/vardval.

 

Sara Johansson
Ledningsstaben Information

 

Pressmeddelandet och presskontakter finns på
www.lvn.se/press


Tillbaka till toppen