Vårdval Västernorrland på turné

2010-08-11 21:47

Den 18 september startade en informationsturné för Vårdval Västernorrland. Sex platser runt om i länet får besök av projektledaren Jan Sundqvist. Örnsköldsvik var först ut.

 

Från och med 1 januari 2010 införs det fria vårdvalet i hela landet. Syftet med reformen är att öka patienternas valfrihet och underlätta för vårdcentral att etablera sig med offentlig ersättning. I Västernorrland pågår ett projekt för att Landstinget ska vara redo när reformen träder i kraft. Projektet heter Vårdval Västernorrland och projektledare Jan Sundqvist är just nu ute i länet för att informera om vad reformen innebär.   

Intresserade representanter för pensionärs- och patientföreningar samt boendechefer vid kommunala boenden och representanter från integrationsenheterna vid kommunerna får under turnén möjlighet att lyssna och ställa frågor kring det nya vårdvalssystemet. 

Första träffen arrangerades i Örnsköldsvik. Omkring 25 personer hade tackat ja till inbjudan.

Jan Sundqvist beskrev tanken bakom Vårdvalssystemet och hur det ska fungera i Landstinget Västernorrland. Diskussionen var öppen och åhörarna ställde hela tiden frågor om både detaljer med intresse för dem personligen och om reformen i ett större perspektiv. Det handlade om allt från hur grupper med liknande diagnoser nu skulle kunna hitta en kontaktyta till hur läkarbemanningen ska går till och om naprapater får arbeta vid de nya vårdcentralerna. Ämnet intresserade och åhörarna var mycket engagerade och aktiva under informationsträffen. 

Under vecka 39 sker besöken på de övriga fem inplanerade orterna.


Tillbaka till toppen