Vårdval Västernorrland redo för start

2010-08-11 21:47

Från och med 1 januari 2010 är det möjligt för länsinvånarna att fritt välja vårdcentral. Det kommer också att vara möjligt att som privat entreprenör starta vårdcentral. Vårdval Västernorrland är redo att verkställas.

Jan Sundqvist

Projektet Vårdval Västernorrland går nu in i sin slutfas. Vid årsskiftet ska den ordinarie organisationen träda i kraft.

-         Projektet fortlöper som planerat, berättar Jan Sundqvist som är projektledare i Vårdval Västernorrland. Vår ambition var att landstingsfullmäktige skulle kunna fatta beslut om vårdvalet i november och det gjorde de också.

 Förberedelser för Vårdval Västernorrland

Under året som gått har Jan Sundqvist åkt runt i länet för att informera om Vårdval Västernorrland, både inom Landstinget och för representanter inom näringsliv och allmänheten. Projektgruppen som består av Jan Sundqvist, Erika Jakobsson, Bo Enheim och Sören Lanner (vilken senare lämnat över till Anders Ståål) har arbetat med införandet av Vårdval Västernorrland. Projektets uppdrag har varit att utreda och ta fram förslag till vårdvalsmodell, lägga förslag på vad som ska ingå i kraven för godkännande för att bedriva primärvård i Landstinget Västernorrland, utarbeta administrativa rutiner för att handlägga vårdvalssystemet och samverka med övriga landsting inom norrlandsregionen för samverkan kring förslaget till modell.

Beslut om regelboken

Vid landstingsfullmäktige den 25 november godkändes regelboken som ska gälla för samtliga vårdcentraler i länet. Själva ekonomin är dock inte helt klart hur den ska se ut ännu.

-         Ersättningsnivåerna är beroende av Lanstingsstyrelsens beslut gällande budgeten därför har det inte slagits fast ännu men ersättningskonstruktionen är klar och efter mötet i december hoppas jag att även detta faller på plats, säger Jan Sundqvist.

Vid Landstingsstyrelsens möte kommer det även att tas beslut om en bilaga till regelboken samt bilagan som handlar om uppföljningen av vårdcentralernas verksamhet.  

Trygg inför starten

Vid årsskiftet träder det nya systemet i kraft. Ett beställar-/vårdvalskontor öppnar och annonsering och information sätter igång. Varje Vårdcentral ska ha en vårdvalshörna där det finns ansökningsblanketter och information om Vårdval Västernorrland. Även på www.lvn.se kommer det att finnas information om hur man väljer och information om respektive vårdcentral som allmänheten ska kunna ha som underlag för sitt val. Samtidigt blir det möjligt för intresserade privata aktörer att ansöka om att starta vårdcentraler i länet.

-         Jag är nöjd med vårt arbete under året, säger Jan, och jag känner mig lugn inför överlämnandet till den nya organisationen. Projektet följer tidsplanen och vi har hela tiden planerat för vår egen utfasning så kunskapen som behövs finns redan på Landstingsstaben. Den 1 januari är projektet slut och Vårdval Västernorrland är en del av den ordinarie hälso- och sjukvården i länet.

 

 


Tillbaka till toppen