Vårdval Västernorrland visar upp sig

2010-08-11 21:47

Vårdcentralen Höga Kusten

Över hela länet rustas nu för information om vårdvalet. En stor tavla, ”vårdvalshörna”, med olika informationsblad möter besökarna på vårdcentralerna i länet, bland annat på Vårdcentralen Höga Kusten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Patienterna som kommer hit ska direkt kunna få tydlig information om vad vårdvalet innebär. De kan välja både vårdcentral och i vissa fall läkare, säger Gunilla Häggkvist, sjuksköterska på Vårdcentralen Höga Kusten.

– För oss som landstingsägd vårdcentral gäller det nu att marknadsföra oss och fortsätta att ha bra tillgänglighet både på telefon och för besök, tillägger kollegan Helena Rödén.

Alla ska godkännas

Nu väntar de på att bli godkända som vårdcentral, enligt reglerna för Vårdval Västernorrland, eftersom även landstingsägda vårdcentraler måste ansöka om att få driva verksamhet. När det är helt klart kan de även använda den nya loggan med det gröna och röda korset, som hör ihop med vårdvalet.
När det gäller att framhäva sig själva är det inte något personalen på vårdcentralerna i länet ägnat sig åt tidigare.
– Samtidigt vet ju våra patienter vad vi står och går för, menar Gunilla Häggkvist.

– I den nationella patientenkäten har vår vårdcentral även fått goda omdömen. Inom Kramfors kommun låg vi till och med på första plats så vi har lite att jobba för att upprätthålla och förvalta, säger verksamhetschef Margareta Sundberg-Westin.


Vårdcentralen Höga Kusten har därför en del positivt de kan framföra när de nu ska börja marknadsföra sig.

Tavla ger svar

Vid en vägg i närheten av receptionen finns nu en vårdvalshörna med fack för information på svenska och åtta andra språk samt blankett för vårdvalet. Samma information finns även via webbplatsen www.lvn.se

– Listningen i sig är ju inte något nytt ut. Men genom att flera privata vårdgivare öppnar och utbudet blir större ökar konkurrensen. Det gör att vi på de landstingsägda vårdcentralerna får ändra vårt sätt att tänka. Sedan gäller det att behålla och helst locka fler patienter, understryker Margareta Sundberg-Westin.

Ekonomin diskuteras

För hela primärvården innebär vårdvalet en stor förändring då de landstingsägda vårdcentralerna ska konkurrera med privata. Vårdcentralen får tilldelade medel för varje listad patient, kapitering.

– Det ska faktiskt bli lite roligt att få berätta om vad vi kan erbjuda. Det kan väcka kreativiteten.

– Vi har levt med kapiteringssystemet länge men nu är det verkligen i skarpt läge. Nu ska vi vara egna enheter som förväntas ha ekonomin i balans. Vi behöver dessutom anpassa oss utifrån det som händer i omvärlden precis som andra företag, säger Margareta Sundberg-Westin.

Text och foto:
Barbro Nilsson

 

 


Tillbaka till toppen