Vårdval Västernorrland

2010-08-11 21:47

Från och med 2010 införs vårdval i primärvården. Det innebär att alla har rätt att själv välja vårdcentral. Vårdvalet innebär också att privata vårdgivare får driva vårdcentral på landstingets uppdrag.

Landstingsfullmäktige beslutade den 25-26 november 2009 om införande av Vårdval Västernorrland.

Information om vilka förutsättningar som gäller för den som vill delta som vårdgivare finns samlade på denna webbplats.

Information för medborgare

Information för vårdgivare


Tillbaka till toppen