Västernorrland i Almedalen för att säkra rättvisa villkor mellan stad och land

2011-07-07 09:20

Torsdag den 7 juli presenterar tankesmedjan PolicYnet en rapport vid ett seminarium i Almedalen som skrivits av de välkända ekonomerna Sandro Scocco och Jörgen Appelgren. Seminariet genomförs med deltagande från länet och ett antal riksdagsledamöter från finansutskottet som senare ska behandla regeringens förslag.

– Vi i PolicYnet ser regeringsförslaget som ett steg i rätt riktning, men det krävs mer för att ge likvärdiga villkor i olika delar av landet, säger Per Wahlberg, landstingsstyrelsens ordförande.

Den statliga utredningen om utjämningssystemet drar slutsatsen att inkomstutjämningssystemet inte är tillväxthämmande. Scocco och Appelgrens rapport visar att glesbygdskompensationen tycks vara i underkant. Det är sällan kompenserat för glesbygdens särskilda förutsättningar.

Per Wahlberg, Elisabeth Strömqvist och Glenn Nordlund, ordförande Kommunförbundet Västernorrland, skriver i en debattartikel i dagens ST att man står inför ett antal politiska vägval:
Ska systemet fungera som det är tänkt och hur håller den politiska viljan om lika villkor trots olika förutsättningar ihop? Ska kommuner och landsting med olika förutsättningar kunna följa lagen och erbjuda likvärdig service oberoende av invånarnas skattekraft och de opåverkbara strukturskillnaderna?

– Vi politiker som samarbetar i PolicYnet kommer att fortsätta ta fram kunskapsunderlag för denna nödvändiga diskussion, säger Per Wahlberg.


Tillbaka till toppen