Västernorrland i topp med rökavvänjare!

2010-08-11 21:48

 

Västernorrland finns bland de fem landsting i Sverige där rökavvänjning kan erbjudas vid varje vårdcentral.


I genomsnitt har 70% av landets övriga vårdcentraler rökavvänjare.
 
I vårt landsting gäller 100%!
Här kan alla vårdcentraler erbjuda rökavänjning. Detta har man sett vid en kartläggning som Folkhälsoinstitutet gjort tillsammans med Nätverket för tobakspreventivt arbete.

Läs hela artikeln i Sundsvalls Tidningen


Tillbaka till toppen