Västernorrland tar chansen att påverka EU-kommissionen och regeringen

2012-02-10 15:30

Anna Olofsson, Näringsdepartementet, Dorota Witoldson, EU-kommissionen och Bo Källstrand, länshövdning.
Anna Olofsson, Näringsdepartementet, Dorota Witoldson, EU-kommissionen och Bo Källstrand, landshövdning.

50 procent av landstingets verksamheter påverkas direkt eller indirekt av EU-direktiv visar en undersökning från SKL*. Den 8 februari tog politiker och tjänstemän i Västernorrland sin chans att istället påverka EU-kommissionen genom att ge sina synpunkter på hur EU:s stöd- och bidragsfunktioner borde se ut 2014-2020.
– Det handlar om att lyfta det som gagnar Västernorrland, sa Sverker Ågren (KD), ordförande i Regionala nämnden.

EU:s strukturfonder har under de senaste åren haft stor betydelse för Västernorrlands utveckling. Nu är arbetet med att utforma regelverket för EU:s kommande programperiod, 2014-2020, i full gång.
– Nu har vi vår chans att göra inspel till svenska regeringen, sa länshövding Bo Källstrand.
– Om vi inte säger något nu har regeringen inget att ta hänsyn till i sina diskussioner med EU-kommissionen och de andra medlemsstaterna.

Vad tycker då regeringen och EU-kommissionen?

På plats för att berätta om regeringens reaktion på EU:s första programförslag var Anna Olofsson, departementsråd på Näringsdepartementet.
– 2012 är ett viktigt år för EU-frågor. Det är i år som vi har chansen att vidareutveckla och förädla det vi tycker är bra och ändra på det som inte fungerar, sa Olofsson.
– Vi är fortfarande i början av vårt arbete och jag tar med mig era synpunkter härifrån.

Även Dorota Witoldson, från EU-kommissionen, fanns på plats för att prata om deras förslag för programperioden 2014-2020.
– Bland annat ser vi på kommissionen att det kommer bli större fokus på resultat och uppföljning av projekt 2014-2020, sa Witoldson och fortsatte berömmande:
– Just nu är det rätt tid för er att påverka er regering. Det är bra att ni i Västernorrland kommit så långt i processen att ni redan nu börjar diskutera vad som är viktigt för er.

Infrastruktursatsningar är viktiga för Västernorrland

Under dagen delades de deltagande politikerna och tjänstemännen in i grupper för att diskutera vad som är viktigt att lyfta för Västernorrland till nästa programperiod.
– Infrastrukturfrågor är viktiga, speciellt för vårt län där glesbygden utgör en stor del. Vårt län måste få stöd från EU i infrastrukturssatsningar även i framtiden, argumenterade en grupp.
Andra delar som diskuterades var bland annat vikten av att behålla expertisen inom EU-frågor i länet och möjligheten till en mer optimal samverkan mellan EU-program.

* Sveriges Kommuner och Landsting


Tillbaka till toppen