Västernorrland utvärderar förnybar energi i västra Grekland

2010-08-11 21:47

Landstinget Västernorrland är en av 12 parter i EU-projektet More4NRG där europeiska regioner lär av varandra hur man på bästa sätt ökar användningen av förnybar energi och satsar på energieffektivisering.

Veckan före midsommar genomfördes en så kallad ”peer review”, en speciell form av expertutvärdering, i regionen Västra Grekland. I den granskande expertgruppen fanns Torsten Berglund och Tomas Danielsson från Västernorrlands energikontor samt energiexperter från Bulgarien och Nederländerna. Utvärderingen samordnades av Landstinget Västernorrlands internationella chef Gustav Malmqvist.

Värd för besöket i Grekland var Patras Science Park, en inkubator för nystartade företag och tillämpad forskning inom bland annat energiteknik, kopplat till universitetet i Patras. Förutom många föredragningar av forskare och representanter för regionen, kommuner och näringslivet i Västra Grekland, genomfördes ett antal studiebesök. Bland annat besöktes Greklands största tillverkare av solceller. 

Solenergi är en av de främsta tillgångarna i Grekland men trots det går införandet av solceller för produktion av elektricitet trögt, framförallt på grund av den rådande finansiella situationen i landet. Expertgruppen drog dock slutsatsen att det även beror på andra faktorer såsom den monopolliknande situationen som finns för andra typer av energiproduktion.

Den dominerande energikällan i Grekland är kraftverk som eldas med brunkol. Ur miljösynpunkt är det den allra sämsta energiformen men Grekland har nu planer på att ersätta en del av detta med, i första hand, naturgasförbränning. Enligt Torsten Berglund vore det bättre om man satsade mer på solenergi, men också på energieffektivisering:
– Grekland behöver väldiga mängder energi för kylning av bostäder och offentliga lokaler, och då skulle tekniken för solkyla som utvecklats i Västernorrland kunna användas.

Användningen av solvärme för produktion av varmvatten är däremot väldigt väl utbyggd i Grekland. Häften av alla hushåll har solfångare för varmvatten vilket är något som skulle kunna användas även i Sverige, trots det kallare klimatet.

Projektet More4NRG finansieras av EU-programmet Interreg IVC och pågår under perioden 2008-2011. Förutom Landstinget Västernorrland deltar regionerna Flevoland (NL), Abruzzo (I), EPF/Gabrovo (BG), Lazio (I), Maramures (RO), Norrbotten (SE), Noord-Brabant (NL), Prahova (RO), Valencia (E) and Western Greece (GR). Syftet med projektet är att utveckla regionala energistrategier för införande av alternativ energi och energieffektivisering.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Malmqvist
Internationell chef
070-6630442
gustav.y.malmqvist@rvn.se


Tillbaka till toppen