Västernorrlands ungdomsråd startar informationskampanj

2013-08-13 15:15

Landstinget Västernorrland kommer att bilda Västernorrlands Ungdomsråd höstterminen 2013. Under våren har ungdomar från länet bjudits in för att diskutera fram hur ett regionalt ungdomsråd ska se ut. Det tar nu form och i augusti och september åker man ut och kampanjar!

Representanter för ungdomsrådet

Från vänster: Oskar Helsing, Härnösand, Rebecca Lampinen, Sundsvall, Louise Berglund Häggquist, Örnsköldsvik och Sara Halunen, Ånge är kärntruppen som kommer att hålla i ungdomsrådets informationsturné. Håll utkik efter mera info på din skola om när ungdomsrådet besöker just er!

– Mellan den 13 augusti och den 27 september kommer vi att genomföra en kampanjperiod, säger Linda Hallgren vid Regional utveckling. Då besöker vi gymnasieskolorna i länet för att informera om det regionala ungdomsrådet. Önskan är att varje gymnasieskola väljer en ordinarie ledamot och en ersättare för ett år som engagerar sig i rådet.

Det regionala ungdomsrådet

  • Består av 21 ledamöter och 21 ersättare. 
  • Består av ungdomar från länets kommunala gymnasieskolor, kommunernas ungdomsråd och ungdomspartidistrikt.
  • Består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive gymnasieskola/kommuns ungdomsförbund/ungdomspartidistrikt. 
  • Varje gymnasieskola/kommuns ungdomsförbund/ungdomspartidistrikt väljer själva hur de utser ledamöter. 
  • Senast den 27 september ska ledamöterna vara valda.

 

Läs mer om ungdomsrådet på webben

Fakta

Västernorrlands Ungdomsråd ska vara en plattform för demokratisk delaktighet i frågor som rör den regionala utvecklingen. Det handlar om kultur, miljö, trafik, tillväxt, internationella frågor med mera. Här kommer samråd och informationsutbyte mellan ungdomar från länets gymnasieskolor, kommunala ungdomsråd och ungdomspartiernas partidistrikt samt landstingets regionala nämnd och landstingets verksamhet att mötas.


Tillbaka till toppen