Vi är varandras kunder - bemötande och service

2010-12-14 10:23

Hur kan mitt bemötande påverka individer och grupper och vad innebär egentligen service i kundmötet? Det var några av de frågor som personal från landstingsservice arbetat med i samband med utbildningar i bemötande under hösten.

bemötande.jpg
Bemötandespelet från SKL engagerar medarbetare från Sollefteå, från vänster:
Göran Stenklyft, Magnus Johansson, Liselotte Östman, Besima Dervisevic
och Anja Kiviniemi.


Ökad förståelse för service och bemötande är målet för en omfattande länsutbildning för hittills cirka 200 medarbetare och chefer inom städ, transport och fastighetsdrift. 2011 fortsätter utbildningen för övrig personal inom landstingsservice.

Kundenkät starten

Efter analys av en kundenkät identifierade landstingsservice ett antal förbättringsområden varav bemötande var ett. Kompetenscentrum fick därför i uppdrag att genomföra utbildning i just kundbemötande för all personal. En liknande utbildning hade tidigare genomförts för personal från SystemCross-supporten.

Egen reflektion

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett spel, som syftar till samtal om olika förhållningssätt. Detta användes under utbildningen för att stimulera till samtal om bland annat service.

Viktig grund

– Ett bra bemötande är grundbulten för vår existens. Det är så lätt att svärta ner en verksamhet med dåligt kundbemötande så det här har vi jobbat en hel del med sedan länge. Men det behövs alltid påfyllning, säger enhetschef Per Sedin, städ och transport i Örnsköldsvik.

– Vissa kanske trodde att utbildningen skulle innebära korvstoppning men många upplevde det positivt och fick bekräftelse på att det här är vi ganska bra på. Mycket handlar om sunt förnuft men det tål att tänkas på ibland, menar han.

Alla kan göra skillnad

Att få en hel dag tillsammans med sina arbetskamrater för att diskutera och jämföra sina arbetssituationer var något som deltagarna uppskattade. Vid dagens slut fick samtliga med sig en uppmaning: Gör något nytt som du inte gjort tidigare med syfte att förändra bemötandet. När alla gör något kommer det att göra skillnad!

 

Text och foto: Margaretha Hägglund  


Tillbaka till toppen