Ortopedkliniken vid Länssjukhuset kräver rökfria patienter vid operation

2011-09-01 09:28

Rökstopp i samband med operation kan halvera risken för komplikationer i samband med operationen. Därför inför nu ortopedkliniken vid Länssjukhuset krav på att patienten ska vara rökfri när den operereras,om operationen är planerad.

Stöd i forskning

Vetenskapliga studier bekräftar att patienter som röker löper större risk att drabbas av komplikationer vid en operation än de som inte röker.

Rökpaus bör göras minst 8 veckor före samt 8 veckor efter operationen.
Exempel på komplikationer är ökad risk för infektioner och sämre sårläkning men också allvarliga komplikationer i hjärta, kärl och lungor. Personer som röker har också längre vårdtid än de som inte röker. För den enskilde kan komplikationer i samband med operation medföra ett livslångt lidande. 

Du som patient har olika behov och behöver stöd i varierande grad. Om du vill bli kvitt ditt tobaksberoende kan du vända dig till din vårdcentral, Sluta-Röka-Linjen eller Apoteket.


Tillbaka till toppen