Viktigt med invånardialog

2014-12-30 12:00

Landstinget strävar efter att hitta former för invånardialog där du som invånare kan göra din röst hörd och dela med dig av dina idéer om landstingets verksamhet.

Alla politiska organ inom landstinget har ett uppdrag att föra dialog med invånarna. Den politiska medborgarpanelen har som uppgift att vidareutveckla formerna för hur det ska göras. Grundtanken är att invånardialog ska ge politiker och tjänstemän bättre förutsättningar att fatta beslut med invånarnas behov i fokus.

Invånardialog på många sätt

Dialogträffar, enkätundersökningar och samråd är exempel på invånardialoger som den politiska medborgarpanelen genomfört under året, i vissa fall tillsammans med samverkansorganen Länspensionärsrådet och Hälsosam-Y. Hälso- och sjukvård, e-tjänster, kollektivtrafik, hjärnskador och framtidens hälsa är exempel på områden som har diskuterats.

Det finns också andra sätt att föra en dialog med landstinget. Bland annat kan du ställa en fråga direkt till politiker via funktionen ”Fråga din politiker” på landstingets webbplats. Du kan också ställa frågor på landstingets officiella facebooksida eller göra din röst hörd genom att anmäla dig till medborgarpanelen för invånare.


Tillbaka till toppen