Viktigt med vaccinationsskydd inför utlandsresa

2015-11-23 08:27

Smittskyddsenheten rekommenderar vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund samt difteri, stelkramp och polio.

Utlandsresenärer bör se över sitt vaccinationsskydd. Smittskyddsenheten rekommenderar att vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund tillsammans med vaccination mot difteri, stelkramp och polio bör ingå i grundskyddet.

För ett fullgott, bestående vaccinationsskydd mot mässling rekommenderas två doser av vaccinet givna med minst 28 dagars mellanrum.
Genomgången mässling ger livslång immunitet mot sjukdomen.

För mer information se Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens webbplatser:

WHO deklarerar polio som internationellt hot mot folkhälsan (Folkhälsomyndigheten)

Se över skyddet mot mässling inför utlandsresan (Folkhälsomyndigheten)

Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund (socialstyrelsen)


Tillbaka till toppen