Vill du bevaka och driva arbetsgivarfrågor för vår räkning?

2010-08-11 21:47

Läs mer och sök jobbet som förhandlingschef redan i dag

Landstinget Västernorrland har 7 700 medarbetare och är länets näst största arbetsgivare. Vår budget är på 6,6 miljarder kronor. Vi arbetar för liv och hälsa i Västernorrland. Då vår nuvarande förhandlingschef kommer att gå i pension söker vi hennes efterträdare.  

Arbetsuppgifter
Landstinget Västernorrland har påbörjat stora förändringsarbeten och som förhandlingschef kommer du in i en spännande tid.

Vi söker dig som är jurist, förhandlare eller personalspecialist och har stor förhandlingsvana, helst från arbetsgivarsidan. Som förhandlingschef kommer du att bevaka och driva arbetsgivarfrågor för landstingets räkning som:


Den årliga löneprocessen
Förhandlingschefen ansvarar för processen kring den årliga löneöversynen genom förberedelser, fackliga överläggningar, arbetsgivarinformation och uppföljning av resultat. Löneavtal tecknas med ett 20-tal fackliga organisationer.

Kollektivavtal och tvister
Förhandlingschefen tecknar lokala kollektivavtal och genomför förekommande tvisteförhandlingar.

Facklig samverkan
Förhandlingschefen svarar för utveckling av landstingets samverkansformer genom dialog och avtal med de fackliga organisationerna.

Arbetsrättslig tillämpning
Förhandlingschefen svarar för tolkning, rådgivning och dokumentation i arbetsrättsliga frågor

Förhandlingschefen ansvarar för en kontinuerlig rapportering från området till den politiskt sammansatta personaldelegationen.

Förhandlingschefen är anställd inom Ledningsstaben personal där ytterligare sju personer arbetar med olika ansvarsområden och är direkt underställd personaldirektören.

Kvalifikationer
Vi söker en person som har dokumenterad erfarenhet inom förhandlings- och personalområdet med en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

Du bör ha en akademisk examen inom juridik, HR eller annan alternativt erfarenhet som kan bedömas likvärdig.

En förutsättning för uppdraget är att du har en mycket god uttrycksförmåga i tal och skrift.

Placeringsort är Härnösand. Inom Landstinget Västernorrland genomförs obligatorisk drogtest innan anställning.

Anställning
Tillsvidare

Ansökan

Sök digitalt
sök jobbet via www.offentligajobb.se

Ansökan senast
2009-07-31

Ange referensnummer
Förhandlingschef Landstinget

Övrig information
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta personaldirektör Mikael Broman på telefon 0611-801 93, 073-274 24 06.

Ansökan med meritförteckning, löneanspråk samt uppgifter om referenser ska vara märkt ”Förhandlingschef Landstinget Västernorrland”. Välkommen med din ansökan snarast men dock senast den 31 juli 2009.


Tillbaka till toppen