Vindkraft och samåkning

2010-08-11 21:47

Temadag för energi och miljö

När många kloka huvuden samlas inför framtidens miljö- och energiprogram spänner diskussionerna över otaliga ämnen. Miljöledning, transporter och energi var huvudteman.

Som en introduktion till dagens diskussioner fanns föreläsare med via video. Därefter följde olika workshops med olika tema.

Energicontroller Jan Lindberg basade för en av dessa.

– Det som är viktigt nu är att blicka framåt mot 2014 och 2020 särskilt när det gäller klimatfrågorna, hävdade han.

Att halvera energiförbrukningen med ekonomisk lönsamhet kan bli möjligt. Inom områden som byggprocesser och drift av fastigheter finns mycket att göra. Även vid inköp och verksamhetsutrustning finns ekonomiskt förbättringsutrymme.

Förnybar energi


Energieffektivisering och förnybar energi är stora framtidsämnen. När frågan om landstinget ska investera i vindkraft kom upp visade det sig att många var för detta, även om inte landstinget själva behöver vara producent. Vindkraft skulle kunna bidra till att prissäkra el på en lönsam nivå.

Transporter i samverkan

Anders Jaktlund, logistikchef på Serviceförvaltningen, förmedlade en vision om hållbara transportsystem och smarta logistiklösningar.

– Distansteknik och förnybara bränslen till personbilar är vägar att minska kostnader, anser han.

En annan väg att spara är att samåka när det är möjligt.

– Både personal från hemtjänsten och distriktsköterskor åker inom kommunen och skulle kunna samåka. Här finns mycket att göra för att optimera körscheman och samarbeta, menar han.

– Det gäller att få mer systematik och helhetssyn inom alla delar i vår organisation, sammanfattade Jan Lindberg.

 – Nu ska vi skriva fram ett miljö- och energiprogram så att frågorna ligger på bordet inför framtiden, fortsatte miljöchef Olle Bertilsson.

 – Dagens tema har imponerat och ni har lyckats få med mycket bra inspel på kort tid. Det finns ingen politisk motsättning mot detta utan vi bör ha en hög svansföring när det gäller miljöfrågor. Viljan är god och det gäller att vi fortsätter ligga i framkant, avslutade Fred Sandberg

Temadagen vände sig till politiker, chefer samt miljösamordnare. Representanter från landstingsservice var väl representerade.

Text: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen