Vulkanaskan: Stopp för ambulansflyget närmsta dygnen

2010-08-11 21:47

Sedan kl 11 torsdag den 15 april har inte några ambulanstransporter i luften kunnat genomföras på grund av det askmoln som drivit hit från Island.

Då luftrummet är stängt beräknas inte heller några luftburna ambulanstransporter kunna genomföras under de närmsta 24-48 timmarna.

Alla sjuktransporter är hänvisade till vägambulanser.

Ytterligare uppdatering sker så fort ny information kommer.


Tillbaka till toppen