WHO Europas policy för hälsa på svenska

2015-03-20 07:59

Samtliga 53 medlemsländer har ställt sig bakom Hälsa 2020, WHO:s övergripande policy för hälsa och välbefinnande i Europa. Nu finns den kortare versionen av policyramverket översatt till svenska.

Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och principer och innehåller en samling evidensbaserade rekommendationer för hur hälsan kan förbättras för alla och hur ojämlikhet i hälsa kan minska i Europa.

Den svenska översättningen, "Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion", innehåller förord av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Läs svenska översättningen av Hälsa 2020 på Folkhälsomyndighetens webbplats


Tillbaka till toppen