World health day 2011 uppmärksammar antibiotikaresistens

2011-04-06 12:05

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO globala hälsofrågor. Temat i år är antibiotikaresistens.

No action today – no cure tomorrow

”Vi lever i en tid då vi är helt beroende av antibiotika och antivirala läkemedel för behandling av infektioner som för några decennier sedan eller bara för några år sedan, som för HIV/AIDS, skulle varit dödliga.

Den globala spridningen av antibiotikaresistens är temat för årets Världshälsodag arrangerad av Världshälsoorganisationen, WHO, den 7 april.

WHO strävar efter ett globalt åtagande att säkra dessa läkemedel för kommande generationer.  WHOs upprop till regeringar och vårdgivare handlar om att införa de regler och riktlinjer som behövs för att förebygga och minimera utvecklingen av multiresistenta mikroorganismer.” (Källa: http://www.who.int/world-health-day )

Stramas nyhetsbrev om World healt day 2011 (pdf) 


Tillbaka till toppen