Agenda 2030 berör oss alla

2019-11-22 14:05

Hur ska Region Västernorrland bidra till att nå Globala målen i Agenda 2030? Det var veckans ämne när Malin Åberg Aas från Glokala Sverige besökte Region Västernorrland. - Det är så roligt att vara här och träffa olika grupper som alla har ett stort intresse och engagemang för Agenda 2030, säger Malin.

I år är första året Region Västernorrland är med samarbetsprojektet tillsammans med några av länets kommuner. Under veckan har Region Västernorrland fått lära sig mer om Agenda 2030 och hur arbetet kan genomföras både på regional och lokal nivå.

- Eftersom offentlig sektor ansvarar för många av de åtgärder som krävs för att målen ska nås, är det viktigt att det offentliga är ett föredöme och visar att det går framåt, säger Malin Åberg Aas från Glokala Sverige.


Malin Åberg Aas överlämnar stafettpinnen till Regionfullmäktiges ordförande
Jan-Olov Häggström

På torsdagen höll Malin Åberg Aas ett föredrag för Regionfullmäktige på förmiddagen och på eftermiddagen både föredrag och workshop med deltagare på plats i Regionens hus, Härnösand och på distans i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Kerstin Ledin, Biomedicinsk analytiker var en deltagarna som deltog distans från Örnsköldsvik.
- För mig betyder Agenda 2030, att jag är med och är delaktig till att förändra det som håller på att ske med klimatförändringar och miljöförstöring, säger Kerstin. Hon får medhåll från Nina Nordin, från Folkhälsan som vill tillägga,
- Att vi måste tänka på vår kommande generation som ska leva här i vår värld.


Föreläsning och workshop med deltagande på plats i Regionens hus och på distans

Glokala Sverige är ett samarbetsprojekt mellan SKL och Svenska FN-förbundet. Vill du jämföra hur olika regioner eller kommuner arbetar med Agenda 2030? Besök: www.kolada.se


I denna korta film presenteras de 17 globala målen - vår glokala agenda.


Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling rör oss alla. Utmaningarna är globala men lösningarna ofta lokala. Genom sitt demokratiuppdrag är kommuner, landsting och regioner viktiga för att åstadkomma en hållbar utveckling i Sverige.
Tillbaka till toppen