Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kunskapsdag om Agenda 2030

2018-01-26 13:09

Den 26 januari 2018 hölls en Kunskapsdag om Agenda 2030 på Hola folkhögskola.

Ett 100-tal deltagare i form av politiker, chefer och nyckelpersoner inom landstinget, myndigheter och näringslivet i Västernorrland fick ta del av inspirerande föreläsningar och workshops.

Med tanke på deltagarnas och föreläsarnas engagemang går vi mot en hoppfull framtid när det gäller kommande arbete, gemensamma drivkrafter och mål i regionen. Mot en hållbar framtid!

Vi säger tack till alla föreläsare, deltagare och arrangörer. Välkomen åter!

Föreläsningar:

Implementering av Agenda 2030 i Sverige
Maria Antonsson, Finansdepartementet

Genomförande och goda exempel
Ida Texell och Jonas Frykman, Agenda 2030-delegationen

Landstingets kartläggning mot hållbarhetsmålen
Maria Blechingberg och Angéla Ekman Nätt, Esam

Länsstyrelsens kartläggning mot hållbarhetsmålen
Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Agenda 2030 och ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland
Frida Bergman de Flores, Landstinget Västernorrland

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Välbesökt kunskapsdag!

Workshop inspirerad av kommande riksdagsval

Maria Blechingberg och Angéla Ekman Nätt, Esam

Mikael Brändström, Esam (Moderator) och Ida Texell, Agenda 2030-delegationen

Maria Antonsson, Finansdepartementet

Fakta Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Global Goals eller SDGs(Sustainable Development Goals).

“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.” – Ingressen i Agenda 2030