Företag kan ansöka om brygglån hos Almi

2020-03-31 16:00

Den pågående krisen påverkar många små och medelstora företag kraftig. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som nu behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån.

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

- För Region Västernorrland är det här en välkommen insats och vi är glada för att Almi snabbt kan ge Brygglån som en möjlighet för våra företag. Vi ser det som en pusselbit i det pussel som nu måste läggas för att konsekvenserna för våra företagare och dess anställda blir så små som möjligt i denna oroliga tid, säger Sara Nylund, vice ordförande Regionstyrelsen.

Almis lånefond har förstärkts med 3 miljarder kronor

För att lindra de negativa konsekvenserna är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att fylla och regeringen har därför ställt nödvändiga resurser till förfogande. För att undvika att bärkraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov beslutade regeringen den 20 mars att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Detta möjliggör lanseringen av Almis Brygglån.

- Det är många företag som kontaktar Almi just nu. Behovet hos många små och medelstora företag är stort och akut. Våra rådgivare har senaste veckorna kontaktat Almis lånekunder för att erbjuda amorteringsanstånd på befintliga lån. Vi är nu glada att Almi kan erbjuda ett förmånligt lån som är anpassat till rådande läge, säger Eva Högdahl, VD Almi Företagspartner Mitt.

Ansvarsfull och sund kreditgivning

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar kundens behov och framtida återbetalningsförmåga. Almi Företagspartner Mitt ägs till 49 procent av Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen och är regionernas verktyg för marknadskompletterande finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag.

Läs om Brygglånet här »

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med flera regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Tillbaka till toppen