Ålsta folkhögskola erbjuder utbildningar i Motiverande samtal (MI)

2020-06-01 07:00

Under flera år har Folkhälsoenheten på Region Västernorrland bedrivit utbildningar i Motiverande samtal (MI). Från och med hösten 2020 kommer dessa att ske i Ålsta folkhögskolas regi.

Fler kurstillfällen genom samarbete

Ålsta folkhögskola kommer från och med hösten 2020 att ta över ansvaret för organisationen och administrationen kring utbildningarna i Motiverande samtal (MI). Genom ett samarbete mellan Ålsta folkhögskola och Folkhälsoenheten på Region Västernorrland kommer man att kunna använda personal från båda enheterna, vilket möjliggör fler kurstillfällen. Utbildningarna i Motiverande samtal (MI) kommer att erbjudas på tre av regionens orter i höst: Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå. 

- "Dessa utbildningar fyller en viktig funktion för många yrkesgrupper. Vi är därför väldigt glada att vi genom detta samarbete kommer kunna erbjuda extra många kurstillfällen i Västernorrland med start i höst", säger HansOlov Furberg, verksamhetschef Ålsta folkhögskola.

Grund- och påbyggnadsutbildning i Motiverande samtal (MI)

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Målgruppen för Motiverande samtal (MI) är personer som arbetar med människor och som vill utöka sin kommunikativa förmåga och hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring. 

Som kursdeltagare kan du välja mellan att läsa grund- eller påbyggnadsutbildning i Motiverande samtal (MI) beroende på dina tidigare teoretiska kunskaper.

Läs mer

Fördjupad information om utbildningarna samt anmälningsformulär hittar du på Ålsta folkhögskolas hemsida.


Tillbaka till toppen