Anna Remnehag utanför Granlo hälsocentral
Anna Remnehag arbetar på hälsocentralerna i Granlo, Liden, Matfors och Stöde.

Anna är fast vårdkontakt: ”Jag har patienten i fokus”

2022-02-22 10:27

Ibland behöver många aktörer samverka när en patient skrivs ut från sjukhuset. Anna Remnehag är spindeln som väver nätet mellan specialistvård, primärvård och kommunal omsorg.

Anna Remnehag är sjuksköterska med rollen fast vårdkontakt på fyra hälsocentraler i Sundsvalls kommun.

Hennes jobb är bland annat att samordna de åtgärder som måste fogas samman när en patient med komplext vårdbehov ska skrivas ut från sjukhus. Det kallas trygg och säker hemgång.

- Det handlar ofta om äldre personer som behöver utökat stöd när de kommer hem. Det är också frågan om patientens sjukvårdskontakter kan övertas av primärvården, eller om det behövs fortsatt behandling inom specialistvården, eller säger Anna Remnehag.

Klargöra vem som gör vad

Anna Remnehag har huvudansvaret för att utforma en Samordnad Individuell Plan (SIP). Det har alla som behöver hjälp från ett flertal sjukvård- och omsorgsfunktioner som sjukhus, hälsocentral, hemtjänst eller socialtjänst rätt till.

Efter att ha samlat in all information hon behöver om den enskilda patientens behov, kallar Anna Remnehag alla berörda parter till ett SIP-möte för att planera patentens utskrivning från sjukhuset.

- Syftet är att patienten inte ska behöva skrivas in på nytt. Alla förlorar på att någon åker ut och in på sjukhus och vi kan ofta undvika det genom att göra klart vem som ska göra vad. Det gäller att både patienten och vårdpersonalen ska veta vad som gäller.

Under pandemin har nästan alla SIP-möten fått ske via datorskärmen. Men nu hoppas Anna Remnehag att snart kunna återuppta fysiska möten.

- Ofta kan patienterna höra dåligt eller vara förvirrade. Då kan det göra stor skillnad att vi kan mötas på plats. Är det patienter som hemtjänsten eller hemsjukvården känner sedan tidigare försöker jag ha mötet i deras hem.

Samverkan mellan region och kommuner

Anna Remnehag har haft sitt nuvarande jobb sedan 2019. Förutom arbetet som fast vårdkontakt gör hon demensutredningar.

- Jag gillar att arbeta med äldre patienter, de är min favoritpatientgrupp. Mitt första jobb var i äldreomsorgen när jag var 17 år, och jag kom tillbaka dit när jag blev färdig sjuksköterska. De är tacksamma och har alltid spännande historier att berätta om sina liv.

Där tror hon att hon också har sin främsta styrka.

- Jag har jobbat inom både kommunal omsorg och Region Västernorrlands sjukvård. Eftersom jag har en fot i varje verksamhet kan jag förstå hur båda fungerar och hur vi kan hitta så bra samarbetsformer som möjligt. 


Tillbaka till toppen