Anna Falk utanför Hälsocentralen Ånge.
Anna Falk är familjeläkare på Hälsocentralen Ånge sedan lång tid tillbaka.

Anna Falk - glesbygdsdoktorn med framtidstro

2022-06-30 08:00

Glesbygdsmedicin är ett relativt okänt begrepp inom svensk sjukvård. Men för Anna Falk är det en verklighet som hon både praktiserar och lär ut. Dagligdags jobbar hon som familjeläkare på Hälsocentralen Ånge.

Inom glesbygdsmedicin – mer känt under det engelska namnet rural medicine – möts avstånd och närhet.  

Avstånd till sjukhus och specialistvård. Närhet mellan patienter och sjukvårdspersonal på hälsocentralen, som ofta lär känna varandra väl under lång tid. Likaså kan vården komma nära patienter i glesbygd genom olika tekniska lösningar, som till exempel att patienter kan genomföra prover själva och få hjälp av en läkare via videolänk. 

- Det liknar det vi nu kallar ”god och nära vård”. Att möta patienterna på hemorten i så stor utsträckning som möjligt, fastän de bor på glesbygden, säger Anna Falk, specialistläkare i allmänmedicin. 

Kunskap om patienterna   

Förutom arbetet på Hälsocentralen Ånge är hon ordförande i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin och tidigare studierektor för specialistläkarutbildningen i Västernorrlands län. 

- Jag kommer ursprungligen från Stockholm, men har bott och arbetat i Ånge sedan jag började som AT-läkare i början av 80-talet. Jag känner de flesta av mina patienter vid namn, ofta i flera generationer i samma familj. 

Hon betonar att det ofta är kunskapen om hela patienten, dennes livssituationen så väl som allmänna hälsostatus, som leder fram till rätt behandling.   

- Man får göra en bedömning utifrån vem som frågar. Är det någon som bor långt borta, kanske i en viss ålder och som inte söker vård så ofta, kan man ställa in sig på att det är allvarligt och kanske mer brådskande än det verkar. Det finns många som inte ringer ambulans eller söker akut vård. Lasarettet är det sista man vill till. 

Beredd på allt 

Personalen på Ånge hälsocentral är beredd att möta och hantera alla slags sjukdomstillstånd och skador. 

- Vi är medvetna om att vi är den enda vårdinrättningen inom ett stort geografiskt område, med nästan tio mil till närmaste sjukhus. Vi har också en åldrande och skör befolkning. Jag har ryckt ut många gånger för att göra hembesök. Dessutom jobbar vi tätt med kommunen. Korttidsboende är en fantastisk omvårdnadsform, säger Anna Falk. 

På hälsocentralen finns även möjlighet att röntga armar och ben, liksom att bedriva fysioterapi, bland annat i hälsocentralens gym eller bassäng.  

Efterträdare med samma inriktning 

Som ordförande i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin anser Anna Falk att det krävs fler allmänläkare i glesbygden än vad som finns i dag.

- Enligt Socialstyrelsens utredning om fast vårdkontakt, vilket är en grundbult i vården på glesbygden, bör det finnas en allmänläkare på 1100 listade patienter. I Ånge är vi två allmänläkare på 6000 patienter.

Själv är Anna 68 år, men hon tänker inte pensionera än. Hon har som mål att först bli ersatt av en ny specialistläkare inom allmänmedicin, som fortsätter arbeta med den glesbygdsmedicinska inriktningen på Hälsocentralen Ånge. 

- Jag handleder en ST-läkare och jag har tänkt jobba tills hon blir färdig specialist. Det är så himla roligt att träffa patienter och att se hur långt man faktiskt kommer genom att lyssna, ställa frågor och göra en vanlig kroppsundersökning, säger Anna Falk.


Tillbaka till toppen