Anne-Li i halvfigur står bredvid sin dator och lutar ena armen mot bordsskivan. Anne-Li har en kortärmad svart blus.
Anne-Li Öman, kurator vid hälsocentralen i Bjästa.

Anne-Li sprider digital terapi i Västernorrland

2021-07-12 07:01

För kuratorn Anne-Li Öman har pandemin inneburit en omställning till nya arbetsmetoder. – När patienterna inte kan komma på besök för att få behandling så har internetbaserad terapi varit lösningen. För mig har det blivit ett nytt spår i yrkeslivet, säger hon.

Anne-Li Öman har många år bakom sig som socionom och kurator på både hälso- och vårdcentral och inom psykiatrin i Västernorrland. Förr hade hon bara fysiska möten med patienter i behandling, vilket i genomsnitt var fem per dag.

I december 2020 anställdes hon som kurator vid hälsocentralen i Bjästa, och då hade restriktioner för pandemin gjort att fysiska möten inte var möjliga på samma sätt som tidigare. Anne-Li som hade utbildat sig i kognitiv beteendeterapi över internet via Region Västernorrland fick då en viktig roll.

Porträttbild av Anne-Li Öman, OBS! Får endast användas i medarbetarreportaget om Anne-Li Öman. Fotograf: Katarina Lövgren

Flexibelt för patienterna

– Det är inte lika tunga ärenden som inom psykiatrin, och det har visat sig möjligt att hålla igång fler patienter samtidigt med hjälp av de digitala verktygen. Det är inte alla som har hjälp av det, men för många är det till och med bättre och mer flexibelt än att invänta en tid för fysiskt möte, säger Anne-Li Öman som bedömer att internetbehandling med KBT, förkortat iKBT, fungerar bra för tre av fyra patienter.

De flesta som söker hjälp träffar hon fysiskt för en bedömning i starten, sedan kan det mesta av behandlingen skötas digitalt. Patienten som kan ha problem med depression, oro, stress, smärta eller dålig sömn har kontakt med sin kurator som lägger upp ett digitalt behandlingsprogram.

– Det är lite som att gå en kurs med fakta, filmer, formulär, utmaningar och övningar. Vi tar fasta på inre och yttre beteenden som kan förändras, har kontakt när det behövs och diskuterar hur det går. De yngre som ofta är mer vana vid modern teknik har ofta lättast att komma igång. Passivitet är ett stort problem för att få det att fungera och bli en hållbar behandling, och det hänger ofta samman med själva sjukdomsbilden, säger Anne-Li Öman.

Många har drabbats av ensamhet och oro

När samhället under pandemin på olika sätt stängt ner mötesplatser har ensamhet och oro blivit svårare att hantera för många personer. Det har bidragit till att fler sökt hjälp vid hälsocentralen för psykosociala bekymmer.

För Anne-Li Öman har hennes utbildning i internet-KBT, samt den kunskap hon samlat på sig under pandemin, gjort att hon fått en viktig roll på området i Västernorrland. Hon ska bli samordnare för iKBT inom regionens primärvård, något hon ser som en intressant utmaning.

– Det är min erfarenhet och min entusiasm som gjort att jag blev tillfrågad. Jag har fått chansen att jobba med det några år och sedan jag började här i Bjästa har det blivit en boom. Det finns många fördelar med att behandla patienter digitalt och jag ser fram mot att vi inom länet kan erbjuda fler en ny väg till bättre hälsa, säger hon.

Om medarbetarporträtten

Under pandemin har många av våra medarbetare fått byta arbetsuppgifter. Under sex veckor i sommar får vi träffa 12 av dem som tagit sig an nya utmaningar i det omfattande lagarbete som krävts för att kunna hantera pandemin och vaccinationsarbetet.

Här kan du läsa övriga porträtt:

Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen